Projekt multifunkčního objektu s nabídkou různých prostor pro Vaše podnikání, vznikl kompletní rekonstrukcí ze starého objektu bývalých Králodvorských železáren, který za více než století své existence sloužil jako administrativní budova KŽ, provozu telefonní ústředny, která zde byla až do roku 2019, ale především jako hlavní vrátnice pro pěší vstup s číselným označením 1.